Klub Strzelectwa Sportowego "Sokół"Jeżeli pasjonujesz się sportem strzeleckimTo sport dla wszystkichWkrótce dostępna będzie strzelnica plenerowaPoznaj naszą piękną strzelnicę ;)

Klub Strzelectwa Sportowego "Sokół"

Strona pasjonatów sportu strzeleckiego

Kontakt z nami

Jeżeli pasjonujesz się sportem strzeleckim

Przyjdź do nas .

Kontakt z nami

To sport dla wszystkich

Panie również są bardzo mile widziane w naszym gronie

Kontakt z nami

Wkrótce dostępna będzie strzelnica plenerowa

Wkrótce udostępnimy więcej informacji

Kontakt z nami

Poznaj naszą piękną strzelnicę ;)

To nasza duma ;)!

Kontakt z nami

Do you like SKT White? Is it everything you wanted from a theme?

Contact Us

Z ostatniej chwili

Nasze statystyki


 • 90

  Członków
 • 23

  Lata istniejemy
 • 12

  Zawodów w 2016r
 • 2

  Puchary

Uwaga !!!

ZAWIADOMIENIE  O  ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KSS „SOKÓŁ”  w Sokołowie Podlaskim

Na podstawie &17 pkt 3 Statutu KSS Sokół Zarząd KSS Sokół  postanowił zwołać na dzień

28.09.2020 r.

I termin - godz.18,00

II termin - godz. 18,30

w Świetlicy Zespołu Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim ul. Skłodowskiej-Curie 24

WALNE  ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KSS Sokół

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Wybór przewodniczącego, zastępcy i sekretarza WZC.
 3. Uchwalenie i przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej.
 5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 6. Stwierdzenie uprawnienia WZC do podejmowania uchwał.
 7. Przyjęcie protokołu wraz ze sprawozdaniem z wykonania uchwał z ostatniego WZC.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej 
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2019r.
 10. Dyskusja – wolne wnioski.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad:
  1. przyjęcie protokołu ze sprawozdania z wykonania uchwał z  ostatniego WZC
  2. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019r
  3. Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji rewizyjnej
  4. Zamknięcie obrad WZC.

Sprawozdanie Finansowe za 2019r dostępne jest w siedzibie Klubu

 

Zarząd KSS „SOKÓŁ”