Historia

Klub Strzelectwa Sportowego “Sokół” w Sokołowie Podlaskim został założony w czerwcu 1993 roku przez niewielką grupę pasjonatów.

Działalność została oparta na Statucie KSS “Sokół” opracowanym 27 października 1993 roku i zatwierdzonym przez Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Społecznych w Siedlcach. Dokument ten 1 kwietnia 2006 roku został zastąpiony obecnie obowiązującym Statutem KSS “Sokół”.

Pierwsza siedziba KSS “Sokół” mieściła się w centrum Sokołowa Podlaskiego przy ulicy Magistrackiej, a następnie przy ulicy Kosowskiej. Dopiero w czerwcu 1997 roku KSS “Sokół” przeniósł się do obecnej siedziby, w której mieści się również strzelnica sportowa. Siedziba KSS “Sokół” usytuowana jest w pięknej scenerii zespołu pałacowo – parkowego im. Michała Kleofasa Księcia Ogińskiego. Ostatnimi właścicielami pałacu i parku w okresie międzywojennym byli Helena i Zbigniew Malewicz.

 

Rejestracja_UW

 

Klub Strzelectwa Sportowego “Sokół” w Sokołowie Podlaskim jest dobrowolnym opartym na pracy społecznej zrzeszeniem osób, które za cel działania stawiają sobie rozwój i popularyzację strzelectwa sportowego w mieście Sokołów Podlaski i powiecie sokołowskim.         Urząd Wojewódzki w Siedlcach na podstawie ustawy o kulturze fizycznej dokonał w dniu 27 października 1993 roku wpisu stowarzyszenia pod nazwą Klub Strzelectwa Sportowego “Sokół” w Sokołowie Podlaskim do rejestru Stowarzyszeń Kultury Fizycznych.

Sąd Wojewódzki w Siedlcach Wydział I Cywilny w dniu 6 sierpnia 1996 roku wpisał Klub Strzelectwa Sportowego “Sokół” w Sokołowie Podlaskim do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych.

Klub Strzelectwa Sportowego “Sokół” został zarejestrowany w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego i w 2000 roku uzyskał Licencję PZSS numer LK-75/00 uprawniającą do udziału we współzawodnictwie sportowym.

Uwaga !!!

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW KSS "SOKÓŁ" w Sokołowie Podlaskim. 

Termin zebrania:

26 czerwca 2024 r

Miejsce:  świetlica Zespołu Szkół nr 1 w Sokołowie Podlaskim , ul. Skłodowskiej-Curie 24

I termin: 16:15

II termin: 16:30

Z poważaniem,

Zarząd KSS "SOKÓŁ"