Oferta

Nasza oferta  Dla wszystkich

W każdą sobotę w godzinach od 15:00 do 17:00 oraz inne dni tygodnia po uzgodnieniu telefonicznym, strzelnica KSS “Sokół” jest otwarta dla wszystkich chętnych amatorów i pasjonatów strzelectwa sportowego. Pod opieką instruktora można skorzystać z karabinu pneumatycznego kalibru 4,5mm jak również z broni palnej kalibru 5,6mm długiej i krótkiej.

Dni otwarte

Środa, czwartek i piątek w godzinach od 17:00 do 19:00 są dniami otwartymi dla szkolnych drużyn sportowych

Witamy w naszych szeregach

Członkiem KSS “Sokół” może zostać każdy chętny o nienagannej postawie obywatelskiej, uprawiający czynnie strzelectwo lub deklarujący chęć uprawiania sportu strzeleckiego. Decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd na podstawie pisemnego wniosku złożonego w siedzibie KSS “Sokół”.

Nauka strzelania

Pod fachową opieką instruktora na strzelnicy KSS “Sokół” można nauczyć się bezpiecznego obchodzenia i posługiwania bronią pneumatyczną i palną sportową. Regularne treningi pozwalają zgłębić tajniki strzelania na poziomie dającym satysfakcję z uzyskiwanych rezultatów.

Pozwolenie na broń

Pomagamy w uzyskaniu dokumentów umożliwiających ubieganie się o wydanie zezwolenia na posiadanie broni palnej sportowej:

Legitymacja PZSS

Patent Strzelecki PZSS

Licencja Strzelecka PZSS

Zaświadczenie PZSS o spełnianiu warunków do otrzymania pozwolenia na broń. Pozwolenie na broń palną sportową wydaje komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby. Niezbędnym warunkiem jest spełnienie wymagań Ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji oraz pozytywnym orzeczeniem lekarskim o możliwości dysponowania bronią.

Organizujemy zawody

Na strzelnicy sportowej KSS “Sokół” pod fachową opieką instruktora strzelectwa sportowego oraz sędziów strzelectwa sportowego przeprowadzamy zawody strzeleckie w konkurencjach:

Pistolet Boczny Zapłon kaliber 5,6mm

Pistolet Centralny Zapłon kaliber 9mm

Karabin Sportowy kaliber 5,6mm

Karabin Pneumatyczny kaliber 4,5mm oraz na terenie powiatu w konkurencji Karabin Pneumatyczny kaliber 4,5mm

pod opieką instruktorów strzelectwa sportowego.

Uwaga !!!

Nowe terminy zawodów !

Zarząd KSS "SOKÓŁ" informuje i przypomina:

zgodnie z Uchwałą ostatniego Walnego Zebrania członków klubu z 2018r od stycznia 2019 r. składka członkowska wynosi 400 zł i należy ją uregulować jedną wpłatą do 31.03.2019r ( wliczona jest w nią opłata za licencję za 2020r ).

UWAGA!

Aby zrobić odpis 1% podatku na KSS „SOKÓŁ” wystarczy w rubryce w polu 137

wpisać nr KRS Klubu, tj: 0000765832

Nie wypełniamy rubryki 139, tj. proszę o pozostawienie rubryki przekreśloną.