Terminy na 2022 rok

Terminy zawodów na 2022 rok

Uwaga! 

Ze względu na pandemię COVID-19 i związane z nią obostrzenia, podczas zawodów strzeleckich obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

  • na terenie całego obiektu strzelnicy przebywamy w maseczkach;
  • ręce dezynfekujemy przy wejściu do budynku i przed rozpoczęciem strzelania;
  • na osi strzeleckiej i w budynku oraz przy rejestracji przebywa określona przez organizatora liczba zawodników.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną organizator zawodów zastrzega sobie prawo wprowadzenia nowych procedur bezpieczeństwa, zmiany terminu lub odwołania zawodów bez wcześniejszego powiadomienia zawodników.

Przepraszamy za utrudnienia wynikłe z zaistniałej sytuacji.

 

                                                                                                             Zarząd KSS „SOKÓŁ”

  1. 13.03.2022 r.

I Otwarte Zawody Strzeleckie- Liga „SOKOŁA” 2022

Godziny: 12:00 – 14:30  Dyscyplina P

Godziny: 12:00 – 14:30  Dyscyplina K

Godziny: 14:30 – 16:00  Dyscyplina S

  1. 03.04.2022 r.

II Otwarte Zawody Strzeleckie – Liga „SOKOŁA” 2022 .

Godziny: 09:00 – 11:30  Dyscyplina P

Godziny: 09:00 – 11:30  Dyscyplina K

Godziny: 11:30 – 12:30  Dyscyplina S

  1. 11.05.2022r.

Otwarte Zawody Strzeleckie klas mundurowych o puchar Starosty Sokołowskiego.  Edycja 2022.

Godziny: 12:00 – 14:30  Dyscyplina P

Godziny: 12:00 – 14:30  Dyscyplina K

Godziny: 14:30 – 16:00  Dyscyplina S

  1. 15.05.2022r.

Zawody Strzeleckie o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Sokołowskiego.  Edycja 2022.

Godziny: 12:00 – 14:30  Dyscyplina P

Godziny: 12:00 – 14:30  Dyscyplina K

Godziny: 14:30 – 16:00  Dyscyplina S

5. 20.05.2022r.

Młodzieżowe Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego (Szkoły Podstawowe).   Edycja 2022.

Godziny: 09:00 – 10:30  Dyscyplina: Karabin pneumatyczny

Młodzieżowe Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Sokołowskiego

 (Szkoły Ponadpodstawowe).   Edycja 2022.

Godziny: 10:30 – 13.00  Dyscyplina: Karabin pneumatyczny

( zawody liczą się  /dla młodzieży/ do przedłużenia licencji na 2023r. )

6. 05.06.2022 r.

Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego.  Edycja 2022.

Godziny: 12:00 – 14:30  Dyscyplina P

Godziny: 12:00 – 14:30  Dyscyplina K

Godziny: 14:30 – 16:00  Dyscyplina S

7. 26.06.2022 r. 

Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Sokołowskiego.  Edycja 2022.

Godziny: 12:00 – 14:30  Dyscyplina P

Godziny: 12:00 – 14:30  Dyscyplina K

Godziny: 14:30 – 16:00  Dyscyplina S

8. 23.07.2022r.

Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Sokołowie Podlaskim. Edycja 2022.

Konkurencje dla Funkcjonariuszy Policji

Godziny: 10:00 – 12:00  Dyscyplina P

Godziny: 10:00 – 12:00  Dyscyplina K

Godziny: 12:00 – 13:00  Dyscyplina S

9. 24.07.2022 r.

Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Sokołowie Podlaskim. Edycja 2022.

Godziny: 12:00 – 14:30  Dyscyplina P

Godziny: 12:00 – 14:30  Dyscyplina K

Godziny: 14:30 – 16:00  Dyscyplina S

 10. 14.08.2022r.

Zawody Strzeleckie o Puchar Prezesa DELTA OPTICAL.  Edycja  2022 .

Godziny: 12:00 – 14:30  Dyscyplina P

Godziny: 12:00 – 14:30  Dyscyplina K

Godziny: 14:30 – 16:00  Dyscyplina S

11. 4.09.2022 r.

Zawody Strzeleckie o puchar Prezesa PHU Topaz.  Edycja 2022.

Godziny: 12:00 – 14:30  Dyscyplina P

Godziny: 12:00 – 14:30  Dyscyplina K

Godziny: 14:30 – 16:00  Dyscyplina S

12.  25.09.2022 r.

Zawody Strzeleckie o Puchar Prezesa Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. Edycja 2022.

Godziny: 12:00 – 14:30  Dyscyplina P

Godziny: 12:00 – 14:30  Dyscyplina K

Godziny: 14:30 – 16:00  Dyscyplina S

13. 16.10.2022 r.

Zawody Strzeleckie o Puchar Wójta gminy Sokołów Podlaski 2022.

Godziny: 12:00 – 14:30  Dyscyplina P

Godziny: 12:00 – 14:30  Dyscyplina K

Godziny: 14:30 – 16:00  Dyscyplina S

 14. 09.11.2022 r.

Młodzieżowe Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego     z okazji Święta Niepodległości 2022r.   (Szkoły Podstawowe). 

Edycja 2022.

Godziny: 09:00 – 10:30  Dyscyplina: Karabin pneumatyczny

15. 09.11.2022 r.

Młodzieżowe Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Sokołowskiego z okazji Święta Niepodległości  (Szkoły Ponadpodstawowe).  Edycja 2022.

Godziny: 10:30 – 12.00  Dyscyplina: Karabin pneumatyczny

Godziny: 12:00 – 13:00  Dyscyplina: Pistolet pneumatyczny

( zawody liczą się do przedłużenia licencji na 2023r. )

16.  27.11.2022 r.

Mikołajkowe Zawody Strzeleckie o Puchar Prezesa KSS „SOKÓŁ”.  Edycja  2022.

Godziny: 12:00 – 14:30  Dyscyplina P

Godziny: 12:00 – 14:30  Dyscyplina K

Godziny: 14:30 – 16:00  Dyscyplina S

Link do komunikatu z zawodów

17. 30.12.2022 r.

Sylwestrowe Zawody Strzeleckie. Edycja 2022.

Godziny: 12:00 – 14:30  Dyscyplina P

Godziny: 12:00 – 14:30  Dyscyplina K

Godziny: 14:30 – 16:00  Dyscyplina S

Link do komunikatu z zawodów

Uwaga !!!

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW KSS "SOKÓŁ" w Sokołowie Podlaskim. 

Termin zebrania:

26 czerwca 2024 r

Miejsce:  świetlica Zespołu Szkół nr 1 w Sokołowie Podlaskim , ul. Skłodowskiej-Curie 24

I termin: 16:15

II termin: 16:30

Z poważaniem,

Zarząd KSS "SOKÓŁ"