Aktualności

Uwaga !!!

ZAWIADOMIENIE  O  ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW KSS „SOKÓŁ”  w Sokołowie Podlaskim

Na podstawie &17 pkt 3 Statutu KSS Sokół Zarząd KSS Sokół  postanowił zwołać na dzień

03.09.2021 r.

I termin – godz.17,00

II termin – godz. 17,30

w Świetlicy Zespołu Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim ul. Skłodowskiej-Curie 24

ZWYCZAJNE WALNE  ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KSS  ” SOKÓŁ”

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Wybór przewodniczącego, zastępcy i sekretarza ZWZC.
 3. Uchwalenie i przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej.
 5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 6. Stwierdzenie uprawnienia ZWZC do podejmowania uchwał.
 7. Przyjęcie protokołu wraz ze sprawozdaniem z wykonania uchwał z ostatniego ZWZC.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 9. Udzielenie członkom Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020r.
 11. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 12. Dyskusja – wolne wnioski.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad:
  1. przyjęcie protokołu ze sprawozdania z wykonania uchwał z  ostatniego ZWZC;
  2. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020r i udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
  3. Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji rewizyjnej i udzielenie członkom Komisji rewizyjnej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
  4. Zamknięcie obrad ZWZC.

Sprawozdanie Finansowe za 2020r dostępne jest w siedzibie Klubu.

PRZERWA W OBRADACH

 1. Wybór nowych członków Zarządu KSS ‘’SOKÓŁ’’.
 2. Wybór nowych członków Komisji rewizyjnej KSS ‘’SOKÓŁ’’.
 3. Wybór nowego Skarbnika KSS ‘’SOKÓŁ’’.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad:
 1. a) wybór nowych członków Zarządu KSS ‘’SOKÓŁ’’
 2. b) wybór nowych członków Komisji rewizyjnej KSS ‘’SOKÓŁ’’
 3. c) wybór nowego Skarbnika.
 1. Zamknięcie ZWZC KSS ‘’SOKÓŁ’’.

Zarząd KSS „SOKÓŁ”