Aktualności

Uwaga !!!

ZAWIADOMIENIE  O  ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KSS „SOKÓŁ”  w Sokołowie Podlaskim

Na podstawie &17 pkt 3 Statutu KSS Sokół Zarząd KSS Sokół  postanowił zwołać na dzień

28.09.2020 r.

I termin – godz.18,00

II termin – godz. 18,30

w Świetlicy Zespołu Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim ul. Skłodowskiej-Curie 24

WALNE  ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KSS Sokół

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Wybór przewodniczącego, zastępcy i sekretarza WZC.
 3. Uchwalenie i przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej.
 5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 6. Stwierdzenie uprawnienia WZC do podejmowania uchwał.
 7. Przyjęcie protokołu wraz ze sprawozdaniem z wykonania uchwał z ostatniego WZC.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej 
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2019r.
 10. Dyskusja – wolne wnioski.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad:
  1. przyjęcie protokołu ze sprawozdania z wykonania uchwał z  ostatniego WZC
  2. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019r
  3. Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji rewizyjnej
  4. Zamknięcie obrad WZC.

Sprawozdanie Finansowe za 2019r dostępne jest w siedzibie Klubu

 

Zarząd KSS „SOKÓŁ”

Zarząd KSS “SOKÓŁ” przypomina:

zgodnie z Uchwałą ostatniego Walnego Zebrania członków klubu z 2018r od stycznia 2019 r. składka członkowska wynosi 400 zł i należy ją uregulować jedną wpłatą do 31.03.2019r ( wliczona jest w nią opłata za licencję za 2020r ).

Treningi strzeleckie

Zgodnie z propozycją, która zapadła na ostatnim walnym zgromadzeniu, treningi strzeleckie z własną bronią będą prowadzone w każdą sobotę od godziny 12:00 do godziny 14:00 pod nadzorem kol. Józefa Osipiaka. Rezerwacje stanowisk strzeleckich u Sekretarz Magdy Pawluk (+48 607 170 857).

Serdecznie zapraszamy.