Terminy zawodów

Zarząd Klubu Strzelectwa Sportowego “Sokół”

podaje do publicznej wiadomości terminy zawodów strzeleckich.

Przypominamy, iż nie wykonanie 4-ch strzelań w każdej kategorii skutkuje nieuzyskaniem licencji na rok następny i co za tym idzie utratą pozwolenia na broń .

Ponadto po wcześniejszym uzgodnieniu można odbywać treningi strzeleckie. Posiadacze licencji mogą odbywać treningi samodzielnie , pozostali pod opieką instruktora. Wszyscy korzystający ze strzelnicy obowiązani są do przestrzegania regulaminu strzelnicy oraz zasad bezpieczeństwa.

W sprawie warunków uczestnictwa w zawodach prosimy o kontakt pod adresem mailowym zarzad@ksssokol.pl

Uwaga !!!

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW KSS "SOKÓŁ" w Sokołowie Podlaskim. 

Termin zebrania:

26 czerwca 2024 r

Miejsce:  świetlica Zespołu Szkół nr 1 w Sokołowie Podlaskim , ul. Skłodowskiej-Curie 24

I termin: 16:15

II termin: 16:30

Z poważaniem,

Zarząd KSS "SOKÓŁ"