Terminy zawodów

Zarząd Klubu Strzelectwa Sportowego “Sokół”

podaje do publicznej wiadomości terminy zawodów strzeleckich.

  1. Rok 2016
  2. Rok 2017

 

Przypominamy, iż nie wykonanie 4-ch strzelań w każdej kategorii skutkuje nieuzyskaniem licencji na rok następny i co za tym idzie utratą pozwolenia na broń .

Ponadto po wcześniejszym uzgodnieniu można odbywać treningi strzeleckie. Posiadacze licencji mogą odbywać treningi samodzielnie , pozostali pod opieką instruktora. Wszyscy korzystający ze strzelnicy obowiązani są do przestrzegania regulaminu strzelnicy oraz zasad bezpieczeństwa.

W sprawie warunków uczestnictwa w zawodach prosimy o kontakt pod adresem mailowym zarzad@ksssokol.pl

 

Uwaga !!!

Nowe terminy zawodów !

Zarząd KSS "SOKÓŁ" informuje i przypomina:

zgodnie z Uchwałą ostatniego Walnego Zebrania członków klubu z 2018r od stycznia 2019 r. składka członkowska wynosi 400 zł i należy ją uregulować jedną wpłatą do 31.03.2019r ( wliczona jest w nią opłata za licencję za 2020r ).

UWAGA!

Aby zrobić odpis 1% podatku na KSS „SOKÓŁ” wystarczy w rubryce w polu 137

wpisać nr KRS Klubu, tj: 0000765832

Nie wypełniamy rubryki 139, tj. proszę o pozostawienie rubryki przekreśloną.