Terminy zawodów

Zarząd Klubu Strzelectwa Sportowego “Sokół”

podaje do publicznej wiadomości terminy zawodów strzeleckich.

Przypominamy, iż nie wykonanie 4-ch strzelań w każdej kategorii skutkuje nieuzyskaniem licencji na rok następny i co za tym idzie utratą pozwolenia na broń .

Ponadto po wcześniejszym uzgodnieniu można odbywać treningi strzeleckie. Posiadacze licencji mogą odbywać treningi samodzielnie , pozostali pod opieką instruktora. Wszyscy korzystający ze strzelnicy obowiązani są do przestrzegania regulaminu strzelnicy oraz zasad bezpieczeństwa.

W sprawie warunków uczestnictwa w zawodach prosimy o kontakt pod adresem mailowym zarzad@ksssokol.pl