Terminy zawodów na 2021r

TERMINY ZAWODÓW NA ROK 2021

 

Uwaga! 

Ze względu na pandemię COVID-19 i związane z nią obostrzenia, podczas zawodów strzeleckich obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

  • na terenie całego obiektu strzelnicy przebywamy w maseczkach;
  • ręce dezynfekujemy przy wejściu do budynku i przed rozpoczęciem strzelania;
  • na osi strzeleckiej i w budynku oraz przy rejestracji przebywa określona przez organizatora liczba zawodników.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną organizator zawodów zastrzega sobie prawo wprowadzenia nowych procedur bezpieczeństwa lub odwołania zawodów bez wcześniejszego powiadomienia zawodników.

 

  1. 28.03.2021 r. – Z powodu sytuacji epidemicznej zawody zostały odwołane i odbędą się w innym terminie.

I Otwarte Zawody Strzeleckie- Liga „SOKOŁA” 2021

Godziny: 12:00 – 14:30  Dyscyplina P

Godziny: 12:00 – 14:30  Dyscyplina K

Godziny: 15:00 – 16:00  Dyscyplina S

 

  1. 18.04.2021 r.

I Otwarte Zawody Strzeleckie – Liga SOKOŁA 2021 .

Godziny: 12:00 – 14:30  Dyscyplina P

Godziny: 12:00 – 14:30  Dyscyplina K

Godziny: 15:00 – 16:00  Dyscyplina S

  1. 16.05.2021 r.

Zawody Strzeleckie o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Sokołowskiego. Edycja 2021.

Godziny: 12:00 – 14:30  Dyscyplina P

Godziny: 12:00 – 14:30  Dyscyplina K

Godziny: 14:30 – 15:30  Dyscyplina S

4. 13.06.2021 r.

Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego. Edycja 2021.

Godziny: 12:00 – 14:00  Dyscyplina P

Godziny: 12:00 – 14:00  Dyscyplina K

Godziny: 14:00 – 15:00  Dyscyplina S

  1.   27.06.2021 r.

Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Sokołowskiego. Edycja 2021.

Godziny: 12:00 – 14:30  Dyscyplina P

Godziny: 12:00 – 14:30  Dyscyplina K

Godziny: 15:00 – 16:00  Dyscyplina S

6. 18.07.2021 r.

Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta Powiatowego Policji    w Sokołowie Podlaskim. Edycja 2021.

Godziny: 12:00 – 14:30  Dyscyplina P

Godziny: 12:00 – 14:30  Dyscyplina K

Godziny: 15:00 – 16:00  Dyscyplina S

 

7.  05.09.2021 r.

Zawody Strzeleckie o puchar Prezesa PHU Topaz. Edycja 2021.

Godziny: 12:00 – 14:30  Dyscyplina P

Godziny: 12:00 – 14:30  Dyscyplina K

Godziny: 14:30 – 15:30  Dyscyplina S

 

8.  26.09.2021 r.

Zawody Strzeleckie o Puchar Prezesa Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. Edycja 2021.

Godziny: 12:00 – 14:30  Dyscyplina P

Godziny: 12:00 – 14:30  Dyscyplina K

Godziny: 15:00 – 16:00  Dyscyplina S

9.  20.10.2021 r.

Młodzieżowe Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Sokołowskiego  (Szkoły Ponadpodstawowe). Edycja 2021.

Godziny: 09:00 – 10:30  Dyscyplina: Karabin pneumatyczny

Godziny: 10:30 – 13:00  Dyscyplina: Pistolet pneumatyczny

( zawody liczą się do przedłużenia licencji na 2021r. oraz do wydania pozwolenia na broń do celów sportowych )

 

10. 17.10.2021 r.

Zawody Strzeleckie o Puchar Wójta gminy Sokołów Podlaski 2021.

Godziny: 12:00 – 14:30  Dyscyplina P

Godziny: 12:00 – 14:30  Dyscyplina K

Godziny: 15:00 – 16:00  Dyscyplina S

11. 21.10.2021 r.

Młodzieżowe Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego (Szkoły Podstawowe). Edycja 2021.

Godziny: 09:00 – 10:30  Dyscyplina: Karabin pneumatyczny

Godziny: 10:30 – 13:00  Dyscyplina: Pistolet pneumatyczny

( zawody liczą się do przedłużenia licencji na 2021r. oraz do wydania pozwolenia na broń do celów sportowych )

 

  1.  11.11.2021 r.

Młodzieżowe Zawody Strzeleckie z okazji Święta Niepodległości 2021r.

(Zawody pod patronatem Starosty Sokołowskiego i Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego). Edycja 2021.

Godziny: 09:00 – 10:30  Dyscyplina: Karabin pneumatyczny

Godziny: 10:30 – 13:00  Dyscyplina: Pistolet pneumatyczny

( zawody liczą się do przedłużenia licencji na 2021r. oraz do wydania pozwolenia na broń do celów sportowych )

 

  1.  28.11.2021 r.

Mikołajkowe Zawody Strzeleckie o Puchar Prezesa KSS „SOKÓŁ”  2021.

Godziny: 12:00 – 14:30  Dyscyplina P

Godziny: 12:00 – 14:30  Dyscyplina K

Godziny: 15:00 – 16:00  Dyscyplina S